Royal Service og miljø

Vi arbejder ud fra principperne:

  • at alle vores aktiviteter udføres med mindst mulig miljømæssig belastning
  • at holde os opdateret i forhold til miljøteknologiske forbedringer
  • løbende at implementere nye miljømæssigt formålstjenstlige metoder
    samt at uddannede vores medarbejdere heri

Kontakt os på:

Tlf. 33133099

royalservice@royalservice.dk

Grøn profil

I Royal Service er det af største vigtighed for os at vi tager mest muligt hensyn til miljø og menneske. Samtidig er det også grundlæggende vigtigt for os at efterlade et veludført stykke arbejde.

Godt Miljø og god kvalitet er fuldt ud kompatible størrelser. Derfor anvender Royal Service i videst mulige omfang kun allergi- og miljøvenlige produkter i vores daglige virke. Vi uddanner løbende vores medarbejdere i miljørigtig adfærd, og holder os opdateret i forhold nye produkter, der har mindre miljømæssig belastning.

Design

Arbejdsmiljø

Vi beskæftiger os med hårdt fysisk arbejde, der kan være nedslidende, hvis det ikke udføres korrekt. Det vil Royal Service undgå. Derfor evaluerer vi løbende arbejdsprocedurer og uddanner vores medarbejdere i ergonomisk korrekte arbejdsmetoder og arbejdsstillinger. Derudover foretager vi i samarbejde med vores medarbejdere med passende mellemrum arbejdspladsvurderinger.
Sliders